działający

  przemiennik SR5S
  przemiennik SR5SE
  przemiennik SR8LW
 galleria
 grupa FacebookInformacje o SR5S
 Przemiennik analogowy FM 145Mhz
 odbiornik: 145,012.5 Mhz
 nadajnik: 145.612.5 Mhz
 CTSS RX/TX 127,3 hz
  lokalizacja KO12DD67RQ  Siedlce
 opiekun przemiennika Wojtek SQ5MOG
 przemiennik firmy Motorola Vertex VXR-7000
 antena: Radmor
GP
webmaster © Paweł SP5SMY